Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut onderscheidt zich van de algemeen fysiotherapeut door zijn specifieke kennis op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar en de invloed daarvan op groei en ontwikkeling.

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen duurt dit langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling, en hierbij een motorische achterstand ontwikkelen. Zij hebben dan meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Om een volledig beeld te krijgen van het motorisch niveau van het kind doet de kinderfysiotherapeut onderzoek en wordt er gebruik gemaakt van testen. Hierna worden de bevindingen besproken en wordt er een behandelplan opgesteld. Het doel van de behandeling is dat het kind beter gaat functioneren in zijn leefomgeving en richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Daarnaast is het belangrijk om het plezier in bewegen te vergroten en dat het kind meer vaardigheden leert.

Zuigelingen
Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken, moeite met verandering van houding of veel huilen. Daarnaast kunnen ze signalen laten zien die duiden op problemen in de motorische ontwikkeling zoals moeite hebben met het liggen op de buik, omrollen en kruipen, billenschuiven of laat los gaan lopen. Sommige zuigelingen hebben een voorkeurshouding, waarbij een afgeplat hoofdje opvalt. De kinderfysiotherapeut kan in de thuissituatie observeren en advies geven om dit te beïnvloeden en te verbeteren.

Peuters
Bij peuters zijn er signalen die kunnen wijzen op een afwijkend looppatroon of andere motorische problemen. Bijvoorbeeld: met de voeten naar binnen of naar buiten lopen, op de tenen lopen of veel vallen. Daarnaast kunnen ze ook angstig zijn bij het uitvoeren van vaardigheden of problemen hebben met de fijne motoriek, zoals moeite met rits sluiten, knoopjes dicht maken, tekenen, knippen. De kinderfysiotherapeut kan het looppatroon en de fijne motoriek beoordelen en door middel van testen onderzoeken waar het probleem zit. Spelenderwijs stimuleren we de motoriek en het aanleren van meer vaardigheden, zodat bewegen leuker wordt.

Schoolgaande kinderen
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan sport- en spelactiviteiten. Bijvoorbeeld: moeite hebben met aankleden, veters strikken, fietsen, gooien en vangen of leesbaar schrijven. De kinderfysiotherapeut kan door middel van testen onderzoeken waar het probleem zit. Spelenderwijs stimuleren we de motoriek en het aanleren van meer vaardigheden, zodat bewegen leuker wordt.

Groeien
Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Kinderen zijn dan ook geen ’’kleine volwassenen’’. De groei kan een grote invloed hebben op de houding van het kind en op de stand van de wervelkolom.

Er kunnen groeistoornissen van de wervelkolom ontstaan, bijvoorbeeld: een scoliose (een zijwaartse kromming) of een kyfose (een voorwaartse kromming). De kinderfysiotherapeut kan observeren waar het probleem in de wervelkolom zit en middels oefentherapie en houdingsoefeningen het recht groeien van de wervelkolom stimuleren. Daarnaast kan de groei een grote invloed hebben op het ontstaan van blessures of pijnklachten tijdens het sporten.

Verwijzing en vergoeding
Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsen) en kinderarts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.

Behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut is tot 18 jaar verzekerd in het basispakket zonder eigen risico. Er is geen verwijzing nodig en er kan voor advies, onderzoek of behandeling rechtstreeks een afspraak gemaakt worden.
Telefoonnummer 043-3431032 of kinderfysiotherapiemalberg@gmail.com

043 3431032Fysiotherapie Malberg
Malbergplein 18a

6218 BC Maastricht

info@fysiotherapiemalberg.nl

Klik hier voor een routebeschrijving