Wellicht klinkt het volgende wel heel herkenbaar. Lopen kost de laatste tijd steeds meer moeite en naarmate de afstand vordert, doet het lopen zelfs steeds meer pijn. Deze stekende, verkrampende, vermoeiende pijn neemt steeds verder toe waardoor u genoodzaakt bent te stoppen met lopen. Na enige tijd stilstaan verdwijnt de pijn en kunt u weer verder lopen tot opnieuw hetzelfde gebeurd. Als u dit herkend zou het best kunnen dat u last heeft van etalagebenen.

Etalagebenen is de volksterm voor ‘claudicatio intermittens’. De oorzaak van etalagebenen is de aandoening Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn, vanwaar de term etalagebenen: patiënten proberen de pijn te maskeren door noodgedwongen de
etalage van een winkel te bekijken.

De eerste behandelkeus bij etalagebenen is gesuperviseerde looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut (GLT). Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gesuperviseerde looptherapie tot een vergelijkbare verbetering leidt in loopafstand en vermindering van de pijnklachten als een operatieve behandeling (‘dotter’ of een bypass operatie). Daarnaast verbetert hiermee ook de kwaliteit van leven en de algemene conditie van patiënten. Verder zijn er minder risico’s, zoals een infectie, verbonden aan gesuperviseerde looptherapie t.o.v. een operatieve behandeling. Met looptherapie pak je niet alleen het gevolg aan (de aandoening en de daarbij horende klachten ), maar doe je ook iets aan de oorzaak van het ontstaan van de klachten.

Sinds 1 januari 2017 worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) uit de basisverzekering vergoed als de therapie gegeven wordt door een fysiotherapeut die aangesloten is bij het Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) Fysiotherapie Malberg is aangesloten bij het Chronisch ZorgNet (www.chronischzorgnet.nl) en geeft gesuperviseerde looptherapie aan patiënten met claudicatio intermittens. Voor meer informatie kunt u gerust vrijblijvend contact opnemen met Yvette Wemmers - Van Meulenbrouck (geregistreerd Chronisch ZorgNet therapeut) of een kijkje nemen op de etalagebenen informatie site www.etalagebenen.nl

Etalagebenen

Etalagebenen